HLV Kiatisuk đăng ảnh hậu trường cực độc của Xuân Trường và Nhuệ Giang sau đám hỏi

HLV Kiatisuk đăng ảnh hậu trường cực độc của Xuân Trường và Nhuệ Giang sau đám hỏi

HLV Kiatisuk viết: “Chúc mừng đám hỏi, người anh em, đội trưởng của chúng ta”. Lời chúc là sự hoà tr