Phục hồi tốt!Wu Lei tham gia thực hành Tây Ban Nha tạm thời vắng mặt trong cuộc đối đầu.Trang web Bola

Anh ấy đã tiếp tục tốt!Wu Lei đã tham gia thực hành Tây Ban Nha tạm thời vắng mặt trong cuộc đối đầu.wu Lei, người trước đây đã trải qua phẫu thuật vai, cũng tham gia vào đào tạo nhóm.