vcs mùa hè 2018

vcs mùa hè 2018

EVOS biến cả team CR thành chú hề tại VCS Mùa Hè 2018【vcs mùa hè 2018】:​CR và EVS, một chiến thắng t