Tin đồn Văn Đức và Ngọc Nữ chia tay: Không yêu thì làm bạn nhậu

Tin đồn Văn Đức và Ngọc Nữ chia tay: Không yêu thì làm bạn nhậu

Chuyện tình yêu của tiền vệ Phan Văn Đức từ khi nổi tiếng đến nay luôn gắn với cái tên của Nguyễn Ng