HLV Trương Việt Hoàng thôi dẫn dắt Viettel FC, xuống làm việc tại đội trẻ

HLV Trương Việt Hoàng thôi dẫn dắt Viettel FC, xuống làm việc tại đội trẻ

Xác nhận với Lao Động, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết ông sẽ thôi dẫn dắt câu lạc bộ Vie