Tin chuyển nhượng ngày 14.6: Inter Milan từ bỏ Lukaku

Tin chuyển nhượng ngày 14.6: Inter Milan từ bỏ Lukaku

Inter Milan từ bỏ LukakuPhóng viên Kristof Terreur của tờ BBC đưa tin, Inter Milan đã bắt đầu giảm s

Antony trên đường đến Man United: Nhanh lên còn kịp

Antony trên đường đến Man United: Nhanh lên còn kịp

Đến thời điểm này, thương vụ Antony được mô tả ngắn gọn như sau: Man United rốt ráo muốn có người th