pháp fc

Quang Hải ký hợp đồng dài hạn, chuẩn bị sang Pháp chơi bóng【pháp fc】: Nguyễn Quang Hải sẽ