Phản đối Olympic 2020, dân Nhật Bản biểu tình ngay bên ngoài sân tổ chức khai mạc

Phản đối Olympic 2020, dân Nhật Bản biểu tình ngay bên ngoài sân tổ chức khai mạc

Theo nhiều cuộc khảo sát trước đây của chính phủ Nhật Bản và các nhà chức trách của đất nước này, đa