Kình ngư Ánh Viên từ giã tuyển bơi Việt Nam, giải nghệ ở tuổi 25

Kình ngư Ánh Viên từ giã tuyển bơi Việt Nam, giải nghệ ở tuổi 25

Ánh Viên đề xuất nguyện vọng lên lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Ánh Viên mu