người hâm mộ trung quốc

người hâm mộ trung quốc

Chiến thắng thuyết phục trước Trung Quốc, thầy Park cảm ơn người hâm mộ【người hâm mộ trung quốc】:Đội