Ten Hag dụ ngọt Eriksen gia nhập MU

Ten Hag dụ ngọt Eriksen gia nhập MU

Christian Eriksen đang xem xét lời đề nghị nghiêm túc từ phía MU, khi nhận được lời cam kết giúp đỡ