Nhân viên an ninh may mắn được tặng áo từng rất ghét Ronaldo

Nhân viên an ninh may mắn được tặng áo từng rất ghét Ronaldo

Ở trận đấu với Young Boys, Ronaldo không may đá bóng vào đầu Marisa Nobile trong phần khởi động. Khi

UEFA ‘nương tay’, Ronaldo rộng đường trở về Old Trafford

UEFA ‘nương tay’, Ronaldo rộng đường trở về Old Trafford

Thông tin Crisitano Ronaldo chỉ vắng mặt trong trận đấu với Young Boys đã được phía UEFA xác nhận. S