Ryan Giggs mất chức lúc sắp hầu tòa

Ryan Giggs mất chức lúc sắp hầu tòa

CPS, đơn vị thực hiện việc truy tố Giggs, thông báo hôm 23/4: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định buộc t