Biến cố tuổi 12 của đội trưởng U23 Việt Nam qua lời kể từ bố mẹ

Biến cố tuổi 12 của đội trưởng U23 Việt Nam qua lời kể từ bố mẹ

Biến cố tuổi 12Một buổi sáng trời Hà Nội giăng kín những cơn mưa, Báo Lao Động có dịp đến thăm nhà B