Nóng: Colombia mất quyền đăng cai Copa America 2021

Nóng: Colombia mất quyền đăng cai Copa America 2021

Làn sóng bạo loạn đang diễn ra phức tạp sau nhiều tuần bất ổn chính trị tại Colombia. Điều này khiến